تماس با ما

  • تلفن دفتر مرکزی : 22131286-22131285 (سعادت آباد)
  • تلفن مرکز پخش : 55156952 (بازار بزرگ تهران)
  • فکس : 22364922
  • پشتیبانی فروش : 09102290032
  • …………………………………………….
  • ایمیل : sadra_corp@yahoo.com
  • وب سایت : www.sadragifts.com